Παναγιώτης Τζαννετάτος
Μια ενδιαφέρουσα τακτική, απόλυτα εναρμονισμένη με την παραδοσιακή συνείδηση του έλληνα καταναλωτή, αποκάλυψε ο Μανώλης Παναγιωτάκης της ΔΕΗ, κατά την τοποθέτησή του σε επιτροπή της Βουλής. ..