Γράφε Ελληνικά και ας είναι και ανορθόγραφα.!!

Σε εποχές που βασιλεύει το ψέμα, η διάδοση της αλήθειας είναι πράξη επαναστατική .

ΔΕΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

«Ἐδῶ ζῆ, ἀναπνέει, πάλλεται, ἰδέα ΕΛΕΥΘΕΡΑ, γενναα, αποφασιστική».

Το kentripotideas αποτελεί έναν ηλεκτρονικό δίαυλο διαφόρων άρθρων, τα οποία προέρχονται είτε προσωπικά είτε από ιστοσελίδες Εναλλακτικής Πληροφόρησης.

Απώτερος στόχος είναι η αφύπνιση του μέσου Έλληνα πολίτη μέσω της διάδοσης "μη πολιτικά ορθών" άρθρων, ερευνών, δοκιμίων και βίντεο.

Δεδομένου ότι ο σκοπός του παρόντος blog είναι MH ενημερωτικός και καθαρά ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΣ, αν σας θίγει καθ'οποιονδήποτε τρόπο, επικοινωνήσετε μαζί μας για να επανορθώσουμε άμεσα. Όλα όσα ακολουθούν είναι προϊόντα της φαντασίας μας ή της δικής σας. Οποιαδήποτε ομοιότητα με πραγματικά πρόσωπα ή καταστάσεις είναι ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ!Δευτέρα, 8 Μαΐου 2017

Turkey’s Jewish organ trafficking Center where kidnapped Syrians are stripped of their entire bodies...Εβραϊκό Κέντρο εμπορίου οργάνων της Τουρκίας, όπου απήχθη Σύριοι έχουν απογυμνωθεί από ολόκληρο το σώμα τους

14709540743Turkey’s Jewish organ trafficking Center where kidnapped Syrians are stripped of their entire bodies
The Lebanese ad-Diyar newspaper revealed that the Turkish authorities are involved in trafficking the body organs of injured Syrians who reach the Turkish territories...

organos
In its issue on Saturday, the newspaper said the Turkish authorities transport young Syrian injured of those who enter Turkey to hospitals in Antalya and Iskenderun in cars guarded by Turkish police and intelligence.
It added that the injured Syrians have their body organs excised after being anesthetized to be later killed and mostly buried in the Turkish lands or sent to the border.
The newspaper noted that the body organs of the injured people that are mostly trafficked are livers, kidneys and hearts to be given to people who are waiting for treatment in Turkey, according to confirmed information.
A French doctor confirmed to Ad-Diyar that stealing of human body organs of injured Syrians in Turkey has actually taken place.
The Lebanese newspaper pointed out that European scientific websites known for their credibility revealed acts of stealing body organs that took place at Antalya Hospital, noting that body organ theft and transplantation operations have increased in Turkey over the past two years since the beginning of the crisis in Syria.
It added that Syrian doctors who have come from Germany, France and Belgium to treat the injured have found out about human body organ stealing, but were prevented from getting any information by the Turkish army.
Ad-Diyar stressed that Turkish doctors confirmed that out of 62,000 civilian and military injured people who were transported to Turkey, body organs of 15,622 of them were excised, with the injured people sent back to Syria to be buried.
The newspaper cited an incident when families of one of those sent to be buried in Syria opened the coffin only to discover the truth, noting that the Syrian doctors were prevented from seeing any of the dead bodies inside Turkey.
Ad-Diyar said the World Health Organization has started an immediate investigation into the issue and asked the Turkish Health Ministry to provide a list of the number of organ transplantation surgeries performed over many years for comparison and the names of the patients.
The Syrian health sector suffered great losses. FSA vandalized and bombed many hospitals, looted medical equipment and medical supplies. Because of all this, some Syrians in Aleppo are resorting to Turkish hospitals, unaware of the danger.
Organ trade has increased in Syria, like it did in Iraq at the time of the American war. FSA joined forces with Syrian field hospitals, they deliver injured Syrians to certain Turkish hospitals where they’re being harvested.
Jassem AlMinbajy, a resident of AlHyrdaria has lost his life in one of those hospitals. His cousin Hameed told his story.
Jassem wasn’t the only victim of those monsters. Suliman Turkmani was shot by a sniper in his foot in AlSheikh Khuder, he too was taken to AlZarzour field hospital by the same FSA group. He was sent to Martyr Kamal hospital in Turkey. The father wasn’t even allowed to see the body of his son. After the funeral one of the Syrian workers in the hospital told him that his son’s body was harvested by the doctors.
Suliman’s father calls upon all Syrians not to send their children to Turkish hospitals.
Mohamad Ibrahim was injured in his foot and waist. He was moved like Jassem and Suliman. His brother Khabat told us that he wasn’t mortally injured, still he died two hours after the operation.
The three cases above are of people that weren’t critically injured, who died after being operated on.
Mohamad Ibrahim’s death certificate
Besides sending them to be harvested in Turkey, FSA slaughtered and harvested with the aid of their doctors many of their military & civilian hostages. Bodies were found missing eyes, kidneys, etc…Εβραϊκό Κέντρο εμπορίου οργάνων της Τουρκίας, όπου απήχθη Σύριοι έχουν απογυμνωθεί από ολόκληρο το σώμα τους
Η λιβανέζικη εφημερίδα ad-Diyar αποκάλυψε ότι οι τουρκικές αρχές που εμπορεύονται τα όργανα του σώματος των τραυματιών Σύρων που φτάνουν τα τουρκικά εδάφη.
14709540743
Organos
Στο τεύχος του το Σάββατο, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι τουρκικές αρχές μεταφέρουν τους νέους της Συρίας τραυματίες από εκείνους που εισέρχονται Τουρκία σε νοσοκομεία στην Αττάλεια και Αλεξανδρέττα σε αυτοκίνητα φρουρείται από την τουρκική αστυνομία και την ευφυΐα.
Πρόσθεσε ότι οι τραυματίες Σύριοι έχουν τα όργανα του σώματός τους αποκοπεί μετά την αναισθησία που θα μετέπειτα ζωή τους και κυρίως θαμμένα στα τουρκικά εδάφη ή αποστέλλεται στα σύνορα.
Η εφημερίδα σημείωσε ότι τα όργανα του σώματος των τραυματιών που συνήθως διακινούνται είναι το συκώτι, τα νεφρά και την καρδιά να δοθεί σε ανθρώπους που περιμένουν για θεραπεία στην Τουρκία, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες.
Ένας Γάλλος γιατρός επιβεβαίωσε Ad-Diyar ότι κλέβει των ανθρωπίνων οργάνων σώματος των τραυματιών Σύρων στην Τουρκία έλαβε πράγματι χώρα.
Η εφημερίδα του Λιβάνου τόνισε ότι η ευρωπαϊκή επιστημονική ιστοσελίδες γνωστή για την αξιοπιστία τους αποκάλυψε πράξεις της κλοπής οργάνων του σώματος που πραγματοποιήθηκε στο Αττάλεια Νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι η κλοπή και μεταμόσχευση οργάνων σώματος επιχειρήσεις έχουν αυξηθεί στην Τουρκία κατά τα τελευταία δύο χρόνια από την έναρξη της κρίσης στη Συρία.
Πρόσθεσε ότι Συρίας γιατροί που έχουν έρθει από τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο για τη θεραπεία τους τραυματίες έχουν ανακαλύψει για κλοπή οργάνων ανθρώπινο σώμα, αλλά εμποδίστηκαν από το να πάρει οποιαδήποτε πληροφορία από τον τουρκικό στρατό.
Ad-Diyar τόνισε ότι οι Τούρκοι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι από 62.000 στρατιωτικών και μη στρατιωτικών τραυματίες που μεταφέρθηκαν στην Τουρκία, τα όργανα του σώματος από 15.622 από αυτούς αποκόπηκαν, με τους τραυματίες σταλεί πίσω στη Συρία για να ταφεί.
Η εφημερίδα αναφέρεται ένα περιστατικό, όταν οικογένειες ένας από εκείνους που αποστέλλονται να ταφεί στη Συρία άνοιξε το φέρετρο για να ανακαλύψει την αλήθεια, σημειώνοντας ότι οι συριακές γιατροί εμπόδισε από το να δει κάποια από τα νεκρά σώματα στο εσωτερικό της Τουρκίας.
Ad-Diyar, δήλωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ξεκινήσει την άμεση διερεύνηση του θέματος και ζήτησε από το τουρκικό υπουργείο Υγείας να παρέχει μια λίστα με τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων μεταμόσχευσης οργάνων πραγματοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για τη σύγκριση και τα ονόματα των ασθενών.
Ο τομέας της υγείας της Συρίας υπέστησαν μεγάλες απώλειες. FSA βανδαλισμούς και βομβάρδισε πολλά νοσοκομεία, λεηλάτησαν τον ιατρικό εξοπλισμό και ιατρικές προμήθειες. Εξαιτίας όλων αυτών, κάποιοι Σύριοι στο Χαλέπι καταφεύγουν σε τουρκικά νοσοκομεία, αγνοούν τον κίνδυνο.
το εμπόριο οργάνων έχει αυξηθεί στη Συρία, όπως το έκανε στο Ιράκ την εποχή του αμερικανικού πολέμου. FSA ένωσαν τις δυνάμεις τους με το συριακό νοσοκομεία, παραδίδουν τραυματίες Σύριοι σε ορισμένα τουρκικά νοσοκομεία, όπου από όπου και αν τη συγκομιδή.
Jassem AlMinbajy, κάτοικος της AlHyrdaria έχει χάσει τη ζωή του σε ένα από αυτά τα νοσοκομεία. Ο ξάδελφός του Hameed είπε την ιστορία του.
Jassem δεν ήταν το μόνο θύμα αυτών των τεράτων. Suliman Turkmani πυροβολήθηκε από έναν ελεύθερο σκοπευτή στο πόδι του στην Alsheikh Khuder, κι αυτός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο AlZarzour τομέα από την ίδια ομάδα FSA. Είχε σταλεί σε Μάρτυρα Kamal νοσοκομείο στην Τουρκία. Ο πατέρας δεν είχε καν τη δυνατότητα να δει το σώμα του γιου του. Μετά την κηδεία μία από τις συριακές εργαζομένων στο νοσοκομείο του είπε ότι το σώμα του γιου του ήταν η συγκομιδή από τους γιατρούς.
Ο πατέρας suliman της καλεί όλους τους Σύρους να μην στέλνουν τα παιδιά τους σε τουρκικά νοσοκομεία.
Mohamad Ιμπραήμ τραυματίστηκε στο πόδι και τη μέση του. Ο ίδιος μεταφέρθηκε σαν Jassem και Suliman. Ο αδελφός του Khabat μας είπε ότι δεν ήταν θανάσιμα τραυματισμένος, ακόμα και πέθανε δύο ώρες μετά την επέμβαση.
Οι τρεις παραπάνω περιπτώσεις είναι από τους ανθρώπους που δεν έχουν τραυματιστεί σοβαρά, ο οποίος πέθανε αφού λειτουργεί σε.
Πιστοποιητικό θανάτου Μοχάμαντ Ιμπραήμ 
Εκτός από την αποστολή τους για να συγκομισθεί στην Τουρκία, FSA σφάζονται και συλλέγονται με τη βοήθεια των γιατρών τους, πολλές από τις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές τους ομήρους. 
Πτώματα βρέθηκαν λείπουν τα μάτια, τα νεφρά, κλπ ...